Změnit jazyk CZ Změnit jazyk SK
Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod www.ascartuning.cz, určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (www.ascartuning.cz) a kupujícího (zákazníka) v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

Zpracování osobních údajů:

https://www.ascartuning.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

Informace k provozovateli internetového obchodu www.ascartuning.cz: BISOUS S.R.O. IČO 03581101

Sídlo společnosti:

BISOUS S.R.O.

Františka Diviše 1275/1a, Uhříněves, 104 00, Praha 10

 

Centrum pro zákazníky

          

 •  Technické dotazy a info linka ( stav objednávek)

 volat od 14:00 - 17:00

 +420 728 930 069

 •  Reklamace a rekapitulace

 volat od 14:00 - 17:00

 +420 601 346 808 

Provozní doba:

Po – Pá: 9:00 – 13:00 I 14:00 – 17:30

Zboží zasíláme jak po

 • České Republice,
 • Slovenské Republice  - pro právnické osoby po zaslání osvědčení o registrací k DPH, bude faktura ponížená o DPH 
 • tak i do zahraničí.

Sídlo společnosti:

Adresa skladu:
Františka Diviše 1275/1a, Uhříněves, 104 00, Praha 10

Zakázková výroba

nově pro Vás připravujeme nové výrobky které jsou vyráběné na zakázku přímo na daný typ automobilu, zboží je vyráběno dle požadavků zákazníka, proto U tohoto zboží může být vyžadována záloha až ve výši 50% z ceny zboží. U tohoto zboží také platí výjimka vztahující se na smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele - toto zbožní nelze vrátit v 14 denní lhůtě.  Pokud se nejedná o chybu ze strany prodávajícího.

 • Autopotahy šité na míru, Kožené autopotahy
 • Textilní koberce vyráběné na zakázku (barva antracit, černá, šedá)
 • a další ...

Záloha

U zboží které je objednáváno na zakázku, či specifického požadavku zákazníka (ve většině případů zboží objednávané ze zahraničí), si vyhrazujeme právo požadovat zálohu.

 Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.

 1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné
 3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce,  a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v objednávce. Pokud chce kupující dodat zboží na jinou dodací adresu, uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu místa pro dodání zboží.
 5. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání nebo jiného typu zboží.
 6. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem. Dále o stavu své objednávky budete informování Vámi zvolenou přepravní společnosti formou e-mailu nebo SMS zprávy.
 7. Pokud zákazník po přijetí emailového potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@ascartuning.cz
 8. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením zboží a jeho převzetím.
 10. Zboží s uvedenou dostupnosti "skladem" znamená, že zboží je skladem u dodavatele. 
 11. "skladem v prodejně" znamená, že zboží bude expedováno nejpozději následující pracovní den.
 12. Zboží s uvedenou dostupnosti "do 2 dnů", "od 2 dnů a více" znamená, že zboží bude skladem do 2 dnůskladem do 2 dnů a více, po naskladnění Vám bude expedováno nejpozději následující pracovní den.
 13. Při osobním odběru zákazník VŽDY musí vyčkat na e-mail s výzvou k vyzvednutí.
 14. Minimální částka objednávky 100,-Kč včetně DPH (bez poštovného).
 15. Přepravné je ZDARMA při objednávce nad 2000,- Kč bez DPH pouze pro Českou Republiku a platí pouze pro maloobchodní objednávky.
 16. V případě zásilky která je větších rozměrů a nebo hmotnosti, bude řešena doprava individuálně. Vždy, ale po dohodě se zákazníkem.
 17. Společnost Bisous s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu www.ascartuning.cz, se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jiným, než je vyřízení objednávky.
 18. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní a to bez udání důvodů.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady zboží již mělo. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Proto Žádáme ZÁKAZNIKY, aby se předešlo zbytečným komplikacím při převzetí od dopravní společnosti ihned zkontrolovat zásilku. Za případné poškození při dopravě zboží ručí dopravce.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Když mi zásilka nedorazí
Ve všech případech je tato záležitost řešitelná. Z praxe víme, že problém je ve většině případů na straně přepravní společnosti. Doporučujeme Vám kontaktovat telefonicky přepravní společnost GLS , kde Vám bude sdělen telefon na konkrétního řidiče, který zásilku doručuje. Nebo kontaktujte naši společnost a my se o to postaráme.

Výměna zboží 
V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží musí být originálně zabalené a bez zjevných známek opotřebení nebo poškození.

 • Náklady na přepravné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.
 • Zboží můžete vyměnit osobně po předchozí dohodě.
 • V případě, že chyba je na straně dodavatele náklady spojené s přepravou hradí dodavatel.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Pokud není délka záruční doby vyznačena jinak (životnost daného zboží).

Vyřízení reklamace

                Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 O vyřízení reklamace kupující bude informován E-mailem nebo SMS.

 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů nebo vyšší mocí.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 6. Výrobek byl poškozen elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
 7. Mechanickým poškozením zboží.
 8. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku.
 9. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 10. Použitím neautorizovaného spotřebního materiálu.
 11. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 12. Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.).
 13. Zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 14. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. 
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Řešení sporů - mimosoudně

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo tj s firmou Ascartuning s.r.o. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

                Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

                Po navrácení a zkontrolování zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží převodem na bankovní účet nebo v hotovostiŽádným jiným způsobem vrácení částky zboží není možné. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

                Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

Práva a povinností z vadného plnění

                Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Prodávající nenese odpovědnost za zakoupení Univerzální zboží (např. autokoberceautopotahyautoplachty a zboží u kterého není v popisku uvedené že je přímo na míru na daný typ automobilu),  jde o zboží s výčtem automobilu na které by pouze mohlo a mělo dle výrobce pasovat, tzn. že není přímo na míru. 

 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad

 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 •  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 •  bezplatné odstranění vady opravou;
 •  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 •  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

Postup při vrácení zboží :

 1. Informujte nás o Vašem přání vrátit zboží telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (nikoli na dobírku) nebo předejte osobně v obchodě.
 3. Přiložte k zásilce průvodní dopis, kde uvedete důvod a přiložte kopii daňového dokladu.
 4. Uveďte číslo Vašeho účtu pro vrácení částky za zboží v průvodním dopise.
 5. Adresa pro vrácení zboží:
 • BISOUS S.R.O., ul.Františka Diviše 1275/1a, Praha 10, 104 00 - Ascartuning.cz
 • prosím vždy nás na e-mail informujte o zaslání balíku nejlépe i s podacím číslemobčas se stává že zboží nám pošta nedoručuje. 

 Osobní údaje

                Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady

U Fyzické osoby: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. U Pravnické osoby: navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Každopádně se snažíme respektujeme Vaše soukromí, a proto množství těchto dat se snažíme minimalizovat na ta nejnutnější, a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. 

Závěrečná ujednání

 •  Obchodní podmínky jsou platné ve znění, uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, ke dni zaslání elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu.
 •  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení v obchodních podmínkách uvedená, akceptuje platnou cenu uvedenou u objednaného zboží, včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Doba platnosti cen
                Veškeré ceny zboží na tomto e-shopu platí bez časového omezení, není-li uvedeno jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.7.2017