Změnit jazyk CZ Změnit jazyk SK
Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracovani osobnich udaju

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                  WEGO Lubricants s.r.o. IČO 03270025  

  7a) Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

  7b) Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

  7c) Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

        c1) Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

        c2) Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

  7d) Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

        d1) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.

        d2) Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.

        d3) Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.

        d4) V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

  7e) Zpracování Vašich osobních údajů

       e1) Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

       e2) Zákonné důvody pro zpracování, zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro:

              a) plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);

              b) plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);

              c) naplnění našich oprávněných zájmů – zejména přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

       e3) Popis činnosti

              a) V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o doplňkových službách. V souvislosti s obchodní spoluprací dochází ke zpracování těchto údajů nebo údajů Vašich zástupců - kontaktních osob:
  1) Jméno a příjmení;
  2) Adresa;
  3) IČ, DIČ;
  4) Tel. číslo;
  5) E-mailová adresa;

       e4) Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

       e5) Jsme provozovatelé E-shopu. Na tomto E-shopu si jako budoucí zákazníci vytváříte uživatelský účet, prostřednictvím kterého uzavíráte kupní smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami. Přímý marketing jako náš oprávněný zájem využíváme u nových zákazníků pouze v případě, že to jako uživatel E-shopu při registraci odsouhlasíte. V případě dlouhodobých obchodních partnerů využíváme přímý marketing jako součást našeho oprávněného zájmu i mimo souhlas při registraci do e-shopu. Jelikož zpracování Vašich osobních údajů je minimální a vždy ze zákonného důvodu, nevyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Při registraci uživatelského účtu, poskytujete tyto osobní údaje:
  1) Jméno a příjmení
  2) Adresa (Ulice, Město, PSČ)
  3) Tel. číslo
  4) E-mailová adresa   

          7f) Nakládání s osobními údaji

                f1) Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

                f2) Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace reklamace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů - pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

                 f3) Osobní údaje z registrovaných E-shop účtů jsou automaticky přenášeny do našeho interního systému, který vytváří databázi E-shop zákazníků. Seznam všech zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.

                 f4) Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

   f5)  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. 

f6) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, přičemž kromě těchto osob a osob dopravujících či přepravujících objednané zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány nebo poskytovány třetím osobám s výjimkou institucí či úřadů, které na to budou mít ze zákona nárok.
Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

f7)   technická správa eshopu zajištěna společností Shop5.cz se sídlem Slunná 296, pošta Příbram 26101

f8)   poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

f9)   služba Sklik.cz a Zbozi.cz provozována společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5

f10)   služba Ulozenka.cz provozována společností Ulozenka s.r.o. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4

f11)   služba PPL provozována společností PPL se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice

f12)  služba GLS provozována společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava Czech Republic

f13) služba zasilkovna provozována společností Zásilkovna s.r.o. se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9

f14)   služba Ecomail.cz provozována společností Ecomail CZ, s.r.o. se sídlem Na Zderaze 15, Praha 2

f15)   služba Google Analytics a Google Adwords provozována společností Google se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

     7g) Informace pro Vás

                  g1) O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument. 

                  g2) V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.

                  g3) Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

                          a) trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)

                          b) plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

                          c) závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (přímý marketing apod.)

             7h) Ochrana a zabezpečení

                   h1) Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

                   h2) Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů.

              7i) Cookies

                   i1) Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies.
                   i2) O využití cookies Vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

                   i3) Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o Vaší návštěvě našich stránek.

                   i4) Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

                   i5) Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí.

                   i6) Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče. 

i7) Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek:

obchod@wego.cz

Kontakty:

tel: +420 725 135 643 - technické dotazy a info linka ( stav objednávek), volat od 14:00 - 18:00

tel: +420 601 346 808 - reklamace a rekapitulace, volat od 14:00 - 17:30

email: info@ascartuning.cz

 

i8) Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie, používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie a také udělujete souhlas s využitím osobních údajů pro účely marketingu   Další informace